Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου - Ομιλίες καθ. κας Ρ. Μητούλα και καθ. κου Π. Τσάρτα

Πότε και πού;

15.12.2017
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Αίθουσα Τελετών, 1ος όρ. κτιρίου Βιβλιοθήκης), Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα

Ιστότοπος

Επικοινωνία

Κέντρο Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
210 9549170
210-9549169
210-9549334

Διοργάνωση

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου