Εκδόσεις για Δείκτες και Στατιστικά ΕΤΑΚ

To EKT, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου καθώς και ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, δημοσιεύει σειρά εκδόσεων που αφορούν στατιστικές και δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Pages